5 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

سلام؟ هر کس خانه؟: صدای آلمان ناگهان در بروکسل گم می شود

نوامبر 24 2017 nbsp 12 11 PMPrint FeedbackCommentif نوع ADI undefined ADI writeAdScript integrteaser_1 کمیسیون بودجه اتحادیه اروپا Günther Oettinger می خواست بداند که در آلمان چه می گذرد برای پیدا کردن او تعدادی از جلسات را در برلین در این هفته ایجاد کرد، از جمله یکی در مجلس نیز او نیز سازماندهی شده است تا چت با مسیحی لیندنر رئیس دموکرات های آزاد FDP و مرد که به طور غیر منتظره او را پشت در مذاکرات ائتلاف آلمان در برلین در یکشنبه شب گذشته اگر نوع ADI undifed ADI writeAdScript outstream_1 اگر نوع ADI undefined