5 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

فرماندار نیوجرسی منتخب مورفی: "Trump در حال حاضر آسیب های زیادی را مرتکب شده است"

16 ژانویه 2018 nbsp 12 49 PMPrint FeedbackCommentif نوع ADI undefined ADI writeAdScript integrteaser_1 او کشور های دیگر را به عنوان shitholes disprihed او نقض منتقدان خود را به عنوان دروغگو و او را نابغه نامیده می شود رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دونالد Trump خود را حتی بیشتر به حاشیه های سیاسی با تویت خود را تحت فشار قرار داد و سخنان در روزهای اخیر در نهایت حزب دموکرات می تواند از این اشتباهات سود ببرد، زمانی که انتخابات میان مدت انتخابات کنگره در این نوامبر برگزار می شود، استدلال می کند که سفیر سابق آمریکا در آلمان و جانباز حزب دموکرات فیلیپ فیلی